Wel gebogen, niet gebroken


Op 9-2-2020 presenteerden we in Kamp Amersfoort een boek over het verzetsverleden van mijn oom Henk Bastiaans en de gevolgen daarvan, zowel in als na de Tweede Wereldoorlog.

waar gaat het over?

Zoals zoveel lotgenoten praat Henk Bastiaans na zijn thuiskomst uit de concentratiekampen niet over zijn oorlogservaringen: het verzet, de onderduik, de concentratiekampen, die hij ternauwernood overleefd heeft. Hij kan het niet, en hij wil zijn omgeving er niet mee belasten. Aan zijn kinderen vertelt hij er later wel over, met name over de kampen.

In de loop van de tijd gaan nabestaanden zich vragen stellen: wat is er gebeurd? wat heeft hij meegemaakt? wat deed hij in het verzet? waar was hij ondergedoken? was het leven in de kampen echt zo erg? Dit boek is het resultaat van de zoektocht naar de antwoorden.

Zomer 1945, kort na de bevrijding, beschrijft Henk zelf zeer uitgebreid in een dagboek zijn ervaringen van een driejarig verblijf in gevangenissen en concentratiekampen. Dit dagboek is integraal als derde deel in het boek opgenomen.

Maar over de tijd ervoor was vrijwel niets bekend. Reden voor een intensieve speurtocht in het Nationaal Archief, het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging en bij het NIOD. Ook weten familieleden zich nog het een en ander te herinneren van de onderduik en soms nog iets over de verzetstijd. Zo komt er veel boven water: sabotage, informatie verzamelen, een aanslag op een collaborateur en het Englandspiel. Henk en zijn broer Gerard zijn daar direct of zijdelings bij betrokken. Gerard overleeft dit niet, hij wordt in 1943 gefusilleerd. Dit alles wordt feitelijk beschreven in het tweede deel van het boek met vermelding van de geraadpleegde bronnen.

Er blijven echter gaten, in de feiten en vooral in het verhaal eromheen :  wat houdt dat ‘sabotage’ en ‘ informatie verzamelen’ in? waar en met wie doen zij dat? wat beweegt de mannen en waar houden ze zich mee bezig? Dit verhaal krijgt vorm in het eerste deel. Ook de periode na de oorlog komt aan de orde. Dit alles in romanvorm, een combinatie van feiten en fictie om zo een tijds- en sfeerbeeld te geven.

Het boek “Wel gebogen, niet gebroken” met hardcover omvat 320 pagina’s.

Het is te bestellen bij

Betty Hoogeveen – Bastiaans

per email:           welgebogennietgebroken@gmail.com

per post:             Bonkelaar 6,  9422 LJ  Smilde

vermeld:             naam, aantal exemplaren en postadres

Prijs:      € 29,50 plus € 4,00 verzendkosten

Website:             https://www.welgebogennietgebroken.nl/